Пупс озвуч. 6 звуков, 30см, с аксес-ми, в ас-те, пакет.

вверх