Пупс м/н 30 см в сиренев.кост., с аксесс. 5 предм., кор.

вверх